กรุณาหมุนหน้าจอเป็นแนวนอน
* ภาพจำลองนี้เป็นการจำลองการมองเห็นเพื่อความเข้าใจ
X
ดวงตาของคุณ
สายตาเอียง
ปกติ
X
ดวงตาของคุณ
สายตายาว
ต้อกระจก
X
เลนส์
ชนิดโฟกัสระยะเดียว
ชนิดโฟกัสภาพหลายระยะ
ชนิดเพิ่มระยะการมองเห็น